Termin płatności

Standardowy termin płatności: 14 dni.

Dostawy jednorazowe

Faktura za dostawę jednorazową dostarczana jest maksymalnie w ciągu 7 dniu od dostawy.

Dostawy regularne

Faktura za dostawy regularne dostarczana jest przy ostatniej dostawie w miesiącu lub w ostatnim dniu miesiąca.