Pakowanie

Dostarczane do Państwa produkty są selekcjonowane.

Opakowanie

Standardowym opakowaniem w którym dostarczamy owoce jest zwrotna drewniana skrzynka. Nasz kierowca odbierze ją przy kolejnej dostawie.
Jeśli magazynowanie skrzynek do następnej wizyty kierowcy jest problemem, proszę skontaktuj się z nami. Na pewno coś wymyślimy.

Selekcjonowanie

Dostarczane do Państwa owoce przechodzą następujące etapy:
- Selekcjonowanie produktów na etapie zakupu,
- Wstępne mycie owoców i warzyw,
- Konfekcjonowanie, na tym etapie owoce są selekcjonowane i przekładane z opakowań producentów owoców do naszych drewnianych skrzynek.